Regulamin

Blech Dach Tereszkiewicz Sp. j. prowadzi sprzedaż systemów rynnowych za pośrednictwem sieci Internet, dystrybutorów oraz w siedzibie firmy. Sprzedawca prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach portalu sklep.blechdach.pl sprzedaży towarów. Prawa autorskie do portalu sklep.blechdach.pl oraz zawartych w nim treści należą do portalu sklep.blechdach.pl  oraz są własnością firmy Blech Dach.

ZAMÓWIENIA I WYSYŁKA

Wysyłkę części systemów zapewniamy na terenie Polski i krajów Europy.

 • Zamówienia są przyjmowane przez stronę sklep.blechdach.pl  lub telefonicznie.
 • Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki firmą kurierską. Szczegółowe tabele z cenami za przesyłki znajdują się na stronie http://www.blechdach.pl w zakładce CENNIK. W wypadku wysyłki łącznej kilku części może być konieczne skorygowanie kosztów dostawy. W takim wypadku zostanie to uzgodnione z Kontrahentem.

Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon w przypadku klientów indywidualnych lub faktura VAT dla firm. Paragon lub faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

 • Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu otrzymania e-maila potwierdzającego wysyłkę zamówionych towarów. Klient ma możliwość sprawdzenia statusu zamówienia po zalogowaniu się na swoim koncie w sklepie. Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie (+48 85) 656 07 89 lub e-mailem pod adresem sklep@blechdach.pl. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
 • Złożenie Zamówienia oznacza akceptację przez Kupującego postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Wszystkie podstawowe ceny podawane są w Złotych Polskich i zawierają 23 % podatek VAT. Firma Blech Dach zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Informacje dotyczące zmiany cen będą zamieszczane bezpośrednio na stronie internetowejwww.blechdach.pl na stronie internetowej sklepu sklep.blechdach.pl
FIRMA Blech Dach Tereszkiewicz Sp. j.

NIP 5441539334

REGON: 369244213

Adres 17-300 Siemiatycze ul. T. Kościuszki 104
Adres do reklamacji 17-300 Siemiatycze ul. T. Kościuszki 104
 • Odbiór towaru odbywa się osobiście w siedzibie firmy – Blech Dach w Polsce w Siemiatyczach przy ul. T. Kościuszki 104, bądź za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 

Czas realizacji zamówienia

 • Na termin otrzymania przesyłki składają się czas realizacji zamówienia oraz jej dostawy.

Orientacyjny czas dostawy dla przesyłek krajowych – w Polsce – wynosi:

Przesyłki kurierskie – DPD – ok. 1 dzień roboczy.

 • Formą płatnościza zamówione towary:
 • przelew bankowy na konto firmy Blech Dach
 • za pobraniem u pracownika firmy kurierskiej

ZWROTY

 • Zgodnie z Ustawą z 14 maj 2014 roku „O prawach konsumenta” (Dz.U. 2014 poz. 827.) Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Miło nam będzie jeśli zwroty będą wcześniej uzgadniane telefonicznie.

Należy przesłać na adres mailowy sklep@blechdach.pl lub listownie na adres siedziby firmy. „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna sprzedaży zakupionej części” : wzór:

Blech Dach Tereszkiewicz Sp. j.

Ul. T. Kościuszki 104

17-300 Siemiatycze
Ja [imię, nazwisko kupującego] …………………………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów]……………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………., numery zamówienia ……………………………………….. …………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. .
Data zawarcia umowy to [data] ………………………., data odbioru przedmiotów [data]……………………………………………………….. .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] ……………………………..…………………………………………………………………………..
Adres: [adres kupującego] ………………………………………………………..………………………………………………………………………….
Data: [data odstąpienia od umowy] ………………………………………………………………………………………………………………………..
Nr konta na który ma być dokonany zwrot ……………………………………………………………………………………………………………….

Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]……………………………………………………………………………………………….

Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem, należy zapisać też nr konta bankowego na które ma być dokonany zwrot i dane właściciele tego konta wraz z nr telefonu.

Jeśli na zwracany towar wystawiona była FV należy skontaktować się z pracownikiem firmy Blech Dach, który wystawi korektę faktury, prześle ją na adres kontrahenta i dopiero po otrzymaniu podpisanej kopii tej korekty zostanie dokonany zwrot środków na konto kontrahenta.

Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Nie zwracamy kosztów przesyłki. Wszelkie należności z tytułu zwrotu zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.

Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Przypadki braku możliwości odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej pomiędzy Firmą Blech Dach z Kupującym nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • o dostarczanie produktów reklamowych i promocyjnych, w tym dodatków w postaci broszur załączonych do wysyłanych towarów,
 • o świadczenie usług jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad

Firma Blech Dach zobowiązuje się dostarczyć rzeczy bez wad.

GWARANCJA

Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie Blech Dach objęte są 12 miesięczną gwarancją producenta.

REKLAMACJE:

Należy powiadomić nas o chęci złożenia reklamacji – telefonicznie lub mailowo. Wypełnić formularz reklamacyjny (dokładne wypełnienie formularza umożliwi sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji). Reklamowaną część wraz z formularzem reklamacyjnym, potwierdzeniem zakupu części (paragon lub faktura) należy wysłać na adres sklepu siedziby Firmy Blech Dach.

Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Staramy się by wszelkie reklamacje były rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia do nas.

Reklamacje towarów wysłanych za granicę Polski odbywają się na tych samych zasadach co  towarów w obrocie krajowym. Obowiązują wówczas przepisy prawa polskiego.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

W wypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Jeśli przesyłka nie dotrze do Państwa mimo przyjęcia zamówienia i potwierdzenia go przez sklep.blechdach.pl, prosimy o niezwłoczny kontakt z pracownikiem Firmy Blech Dach pod infolinią +48 85 656 07 89.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu paczki (firmę DPD) – w razie zauważenia, uszkodzenia opakowania prosimy niezwłocznie skontaktować się z nami, jeszcze w obecności pracownika firmy kurierskiej. Spisanie protokołu szkody z pracownikiem dostarczającym paczkę (DPD) ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

Jeśli dostarczana przesyłka ma widoczne uszkodzenia zewnętrzne Kontrahent może odmówić jej przyjęcia z powodu „uszkodzeń zewnętrznych”, bądź po odbiorze otworzyć przesyłkę a w razie uszkodzenie części spisać z kurierem „protokół szkody”.

 • Sprzedawca nie odpowiada za szkody poniesione przez Kupującego w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu informacji spowodowanych zdarzeniami niezależnymi od właściciela serwisusklep.blechdach.pl a uniemożliwiającymi prawidłowe jego funkcjonowanie, mającymi charakter siły wyższej, w szczególności: brak transmisji, nieprawidłowa transmisja, opóźnienie lub przerwa w świadczeniu usług, wybuch wojny, huragan, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, strajk, akty, awarie sieci Internet lub jej części, sieci energetycznej oraz innych.

Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Klientem sklepu sklep.blechdach.pl  , zgodnie z obowiązującymi przepisami może zostać osoba, która ukończyła 18 lat i posiada zdolność do zawierania umów cywilno-prawnych.
· Oferta zamieszczona na stronie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
· Złożenie zamówienia w sklepie internetowym sklep.blechdach.pl ma charakter wiążącego dla kupującego oświadczenia woli i stanowi zawarcie umowy sprzedaży w rozumieniu przepisów Prawa Cywilnego.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Możliwe sposoby kontaktu

– w siedzibie firmy Firmy Blech Dach ul. T. Kościuszki 104 17-300 Siemiatycze w Dziale Sprzedaży

– telefonicznie 85 6560789 / 85 856553681

– mail biuro@blechdach.pl,  sklep@blechdach.pl

Koszt dostawy

Koszty przesyłek uzależnione są od obowiązujących cen rynkowych firm kurierskich.

Potwierdzeniem zawarcia umowy jest paragon lub faktura przesłana wraz z zamówieniem lub w formacie PDF elektronicznie na wskazany adres e-mail.

Życzymy Państwu udanej współpracy z naszą firmą.

Pozdrawiamy

Zespół firmy Blech Dach